Hämnden

Hämnden

hamnden_0I slutet av istiden ska Björnfrö och fem andra från hans stam göra en resa ut i det okända. Om allt går bra ger han sig av som barn, och återvänder som vuxen. Först måste han klara av de prov han ställs inför under resan. De blir helt andra än de han fantiserat ihop hemma vid lägerelden.

 

Hämnden är en berättelse om mod.

Den handlar om Björnfrö, en fjortonårig pojke som i slutet av istiden utför ett mandomsprov. En kanotfärd, tillsammans med sex andra ungdomar, rätt ut i det kalla, mörka och oändliga havet. Där isberg driver omkring, isbjörnar jagar över ismassorna och vattnet är så kallt att man dör om man faller i. Sex dagar senare ska de återvända hem som vuxna. Men Björnfrö är en rädd och oduglig pojke. Trots att ingen hittills misslyckats med provet, är alla oroliga för att han inte ska klara det. Till och med han själv, men han har bestämt sig för att visa alla att han visst är att räkna med. Samtidigt pågår helt andra saker i byn, en maktkamp med spår långt bakåt i tiden. Den kommer att påverka kanotfärden på oväntade sätt, och det blir ett helt annat prov Björnfrö ställs inför. En fråga om liv och död.